Золоті мита

Золоті мита – митні платежі на митницях деяких держав, які стягують у золотій валюті або за й відповідним курсом. Використовуються насамперед там, де паперово-грошовий обіг і стійкість національної валюти не гарантують належного забезпечення рівня фіскального й протекціоністського забезпечення власного митного тарифу. Певний час золоті мита практикувалися в Іспанії. Різновидом золотих мит були митні збори в Китаї (30-ті XX ст.), які обчислювали на основі т. зв. золотої митної одиниці, прирівняної до відповідної кількості золота. Останніми десятиліттями не практикуються.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.