Дорожнє мито

Дорожнє мито – внутрішній митний тариф, що вилучається у формі плати за проїзд, перевезення вантажів, прогін худоби дорогами, водними шляхами, мостами і переправами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.