Винагорода

Винагорода – у теорії мотивації – всі можливі цінності, що надаються людині в процесі або ж після закінчення певної діяльності. Розрізняють зовнішню і внутрішню винагороду. До зовнішньої винагороди відносять будь-які цінності для співробітників організації, які можна запропонувати як стимул до праці. Типовими прикладами такої винагороди є заробітна плата, премії, соціальні блага, престижне робоче приміщення, просування по службі, моральне заохочення у вигляді подяки, почесних звань, премій тощо. Внутрішня винагорода – цінності, пов'язані безпосередньо з самим процесом трудової діяльності досягнення поставлених завдань, використання власних творчих можливостей, винаходи і відкриття, розвиток власних здібностей, набуття досвіду тощо. Внутрішня винагорода задовольняє потреби вищого порядку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.