Деномінація

Деномінація – (лат. denominatio – перейменування) – укрупнення грошової одиниці країни без зміни її найменування, що здійснюється для полегшення грошового обігу та надання більшої повноцінності грошам. Риси деномінації були значною мірою властиві процесу впровадження гривні у вересні 1996 в Україні, що дало можливість значно скоротити кількість грошових купюр в обігу, посилити їх захист.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.