Декувер

Декувер – (фр. decouvert – непокритий) – різниця між оцінкою майна і страховою сумою, що залишається на ризик страхувальника. Найчастіше становить від 10 до 50% страхової оцінки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.