Доміцилювання

Доміцилювання – надання власником банківського рахунку права банкові регулювати платежі за його векселями. Місце, де здійснюються платежі за комерційними векселями, є, як правило, місцем проживання (доміцилієм) платника. Практика доміцилювання забезпечує такі основні вигоди:

  1. пред'явник векселя отримує вигоди від більш сприятливого оподаткування та кращі умови при здійсненні операцій з обліку векселів,
  2. платник за перевідним векселем, який вклав свої кошти в банк, не мусить вилучати їх для здійснення платежів,
  3. банкір спрощує процедуру платежу і краще знайомиться зі своїми клієнтами,
  4. скорочуються витрати обігу для всієї економіки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.