Дебюрократизація

Дебюрократизація – комплекс заходів демократичної влади, політичних партій, громадських організацій, громадських рухів, спрямованих на ослаблення бюрократизму. Бюрократизм є невід'ємною рисою державно-корпоративного капіталізму та інших економічних систем, учасником яких є держава, і може посилюватися в процесі одержавлення економіки, тому дебюрократізація не може бути повною. Основні засоби дебюрократизація скорочення державного апарату, свобода доступу до соціально-економічної інформації, підвищення рівня освіти та культури населення, використання сучасних досягнень науки і техніки для комплексної автоматизації процесу управління, посилення рис правової держави, посилення ролі громадських організацій в суспільстві, суворий контроль за виконанням державного бюджету, демократичні вибори до вищих органів влади, ведення грамотного діловодства тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.