Егалітаризм

Егалітаризм – економічна теорія, згідно з якою прагнення до зрівняльного розподілу благ, передусім приватної власності, є основним засобом вирішення суперечностей в економіці та суспільстві.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.