Є

Єврооблігаційні позики

Єврооблігаційні позики – позики, які випускають у вигляді єврооблігацій на ринок євровалют. Середня сума такої позики – 500 млн. дол.

Європейська валютна система

Європейська валютна система – організаційно-економічна форма відносин країн ЄС у валютній сфері. Створена 1979 з метою стабілізації валютних курсів у регіоні, послаблення економічної залежності країн учасниць від дестабілізуючого зовнішнього впливу. Базувалася на новій грошовій одиниці – ЕКЮ. Для всіх валют системи встановлювалися основні («центральні») курси в ЕКЮ. На основі цих співвідношень визначалися двосторонні курси («крос-курси») валют країн ЄВС. По кожній валюті вказуються т. зв. інтервенційні точки, тобто фіксуються граничні відхилення курсів валют одна від одної. Для більшості валют ЄВС допускаються коливання у межах ±2,25%. Винятком була до 1991 Італія (до ±6%). В 1990 в ЄВС почав функціонувати фунт стерлінгів з діапазоном коливань ±6%.