Жирант

Жирант – (іт. girant – перевести суму) – особа, яка передає письмове боргове зобов'язання, видане на її ім'я, іншій особі, що засвідчує передаточний напис на борговому зобов'язанні.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.