Залишок Солоу

Залишок Солоу – макроекономічний показник, що дорівнює приросту сукупної продуктивності факторів виробництва і характеризує технологічний прогрес. Обчислюють залишок Солоу як різницю між показниками приросту обсягів виробництва у грошовому вираженні й приростом витрат на фактори виробництва.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.