Заявлення претензії

Заявлення претензії – офіційна заява фізичної або юридичної особи про порушення її прав невиконання узятих зобов'язань, яку подають до суду або на ім'я сторони, що допустила порушення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.