Порядок задоволення претензій

Порядок задоволення претензій – послідовність виконання фінансових зобов'язань (сплати боргів) у разі ліквідації підприємства за рахунок належних йому активів: виручки від реалізації майна, вкладів у банках, цінних паперів інших акціонерних компаній та ін. Такий порядок встановлюється чинним законодавством.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.