Порядок

Порядок – 1) спосіб і механізм поєднання елементів і підсистем у цілісну систему й чітка послідовність дій у процесі руху до мети; 2) якісна характеристика стану соціально-економічної системи щодо правових, морально-етичних і політичних норм.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.