Комерсант

Комерсант – особа, яка самостійно здійснює торговельну і підприємницьку діяльність і укладає угоди. Право США, Франції, ФРН характеризує комерсанта (або купця) як учасника господарського оборогу, правове становище якого та угоди, що він укладає, підлягають спеціальному регулюванню.

 

Торговельний кодекс ФРН розрізняє такі основні види комерсантів:

  • визнані такими з огляду на сам факт їхньої діяльності, або визнані комерсанти. До них належать усі, хто здійснює основну торговельну діяльність (роздрібна чи оптова торгівля, промислове підприємство, банки, торгові представництва тощо). До визнаних комерсантів належать юридичне самостійні та дрібні комерсанти. Самостійний комерсант здійснює основну торговельну діяльність, створює для цього комерційну структуру, веде бухгалтерію тощо. Дрібний комерсант (наприклад, продавець морозива) не створює комерційної структури,
  • зареєстрований комерсант, який повинен занести своє прізвище до Торгового реєстру,
  • потенційні комерсанти – сільськогосподарські та лісогосподарські підприємства, які можуть бути внесені до Торгового реєстру, щоб стати комерційною організацією. Передусім це підприємства різноманітних ремесел та промислів, що не здійснюють основної торговельної діяльності (наприклад, будівельні підприємства, молочна ферма, яка прагне продавати частину продукції на ринку),
  • формальні комерсанти – акціонерні товариства різних типів, в яких комерсант є юридичною особою. Найбільше прав та можливостей має самостійний комерсант (право на управління фірмою, на призначення персоналу, на застосування правил Торгового кодексу та ін.) Такий комерсант може визначати термін фінансового року (що не збігається з календарним), робити заяви про взяття на себе поручительств, боргових зобов'язань або визнання існуючого боргу та ін.

Формально юридичного права комерсанта і торговельної угоди немає у Швейцарії, Англії. Водночас у них існують особливі правила укладання й виконання торговельних (комерційних) угод, діяльності комерсантів як самостійних підприємців, що укладають комерційні угоди на промисловій основі. Комерсантами є індивідуальні та колективні особи. Індивідуальний комерсант – фізична особа, що як власник підприємства є окремим підприємцем. Сфера його діяльності – обслуговування, дрібна і середня торгівля, малий бізнес у промисловості й сільському господарстві та ін. Колективний комерсант – об'єднання підприємців, які діють у межах торговельного товариства, що є здебільшого юридичною особою, власником одного або кількох підприємств. Особливим комерсантом іноді визнають державу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.