Казначей

Казначей – 1) посадова особа, яка займається організацією надходжень до державного бюджету, виплат з нього, а також здійснює облік цих операцій і контролює їх; 2) працівник великої фірми, компанії, який управляє вільними фінансовими ресурсами, займається залученням кредитів та іншими фінансовими операціями; 3) хранитель грошей та цінностей.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.