Казначейський бон

Казначейський бон – різновид державних ринкових цінних паперів, які є середньо- і довготерміновими зобов'язаннями держави (від 5 до 25 років). Випускаються казначейством за номінальною вартістю і реалізуються насамперед серед фізичних осіб. Дохід на казначейські бони виплачується власникам за купонами. Комерційним банкам купівлю казначейських бонів більш як на 10 років заборонено, щоб унеможливити використання вкладів клієнтів на довготермінові цінні папери. Держава може достроково погасити свої казначейські бони виплатою готівки або прийняттям для сплати податків, про що необхідно заздалегідь попередити покупців казначейських бонів.

Крім державних ринкових цінних паперів, існують неринкові цінні папери. До них відносять казначейські бони ощадні, які випускають терміном до 10 років їх можуть придбати лише фізичні особи або неприбуткові організації, вони не мають права передавати їх іншим особам. Це означає, що казначейські бони є іменними їх випускають у двох серіях. Перша – бони, які випускають в масовому порядку, відсотки на них сплачують щороку, і вони можуть на вимогу їх власника погашатися державою достроково, але не раніш як за 6 місяців (у США) і 12 місяців (у ФРН). Погашаються ощадні казначейські бони за номінальною вартісне з нарахуванням відсотків з дострокового викупу цих бон відсотки нараховують або за заниженою ставкою, або за номінальною вартістю. Друга – ощадні казначейські бони, відсотки на які не виплачуються щороку, а додаються до їх номінальної вартості, а також нараховуються відсотки на відсотки. Доходи виплачуються у разі погашення казначейських бонів. З метою залучення дрібних заощаджень бони другої серп випускають дрібними купюрами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.