Абонемент

Абонемент – заздалегідь отримане право користуватися чим-небудь (благами, послугами тощо), документ, що підтверджує це право.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.