Довірчі бони

Довірчі бони – зобов'язання, видані підрядчиком фізичній чи юридичній особі, яка підрядила його, в рахунок суми, яка належатиме йому після виконання підряду.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.