Казначейство

Казначейство – міністерство фінансів або спеціальний фінансовий орган держави, який складає проект державного бюджету і займається його касовим виконанням (у т.ч. управляє державним боргом), а також емісією цінних паперів. Виконання державного бюджету передбачає організацію збору податків, мита, доходів від реалізації державних позик та інших доходів, відкриття бюджетних кредитів, надання коштів на витрати згідно з бюджетом та в окремих випадках здійснення емісії паперових грошей. Касове виконання бюджету закріплюється, як правило, за центральним банком, який уповноважений приймати державні доходи і надавати кошти за розпорядженням держави – т.зв. «банківська система касового устрою». Завдяки цьому банки розпоряджаються значними державними ресурсами.

 

Під час війн центральні емісійні банки фінансували військові витрати, випускаючи банкноти під забезпечення облігацій державних позик і казначейських векселів (короткотермінових зобов'язань держави). У Росії до 1863 кожне міністерство мало своє казначейство, яке збирало доходи і здійснювало витрати у своєму відомстві Міністерству фінансів передавалися лише вільні наявні кошти. У 1863 відомчі казначейства було ліквідовано, а в складі Міністерства фінансів було створено Департамент державного казначейства з казенними палатами в губерніях і казенних повітах. У 1918-19 ці установи увійшли до складу Народного банку Російської Федерації. В СРСР і колишніх соціалістичних країнах касове виконання державного бюджету здійснювали центральні емісійні банки. В Україні казначейство створено в 1996.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.