Абонент

Абонент – 1) користувач певним видом масових послуг (наприклад, телефоном) 2) користувач, який має право доступу до системи обробки інформації, комунікацій, 3) особа (фізична або юридична) що має абонемент.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.