Кар'єра

Кар'єра – 1) успішне просування в будь-якій сфері діяльності, 2) вид занять, професія. Найчастіше поняття «кар'єра» використовують у сфері бізнесу або політики для характеристики окремих лідерів з точки зору вищих посад у відповідній ієрархи, які вони обіймають, а також пов'язаних з цим повноважєнь у прийнятті рішень, впливу на стан справна підприємстві чи в державі. Розрізняють спеціалізовану і неспеціалізовану кар'єру. Для спеціалізованої кар'єри (американський підхід) характерним є те, що фахівець поступово обіймає дедалі вищі посади у певній сфері діяльності, наприклад, від посади бухгалтера зростає через посади керівника групи, сектора, відділу тощо до посади головного бухгалтера. Неспеціалізована кар'єра (японський підхід) передбачає, що фахівець просувається по службових щаблях у різних підрозділах. Наприклад, бухгалтер може просуватись у фінансовому, маркетинговому, виробничих відділах та ін. Кожен із зазначених видів кар'єри має свої переваги й недоліки: спеціалізована кар'єра дає глибоке знання справи, але вузьке бачення, неспеціалізована кар'єра – виробляє широкий світогляд, навички командної роботи, але є занадто повільною. У практиці використовують обидва види кар'єри.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.