Конвертованість

Конвертованість – 1) вільний обмін однієї валюти на іншу за діючим курсом, 2) обмін цінних паперів (акцій та облігацій) на інші їх види на відповідному ринку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.