Конверсія

Конверсія – суттєве перетворення, принципова зміна умов, заміна одних об'єктів виробництва, видів цінних паперів іншими. Основні види конверсії: військова, зовнішнього боргу (скорочення загальних обсягів заборгованості держави внаслідок зміни умов надання кредитів, термінів їх повернення, відсоткових ставок та ін.), цінних паперів та валют (обмін однієї валюти або виду акцій на інші), фінансова (обмін облігацій певного виду на певну кількість акцій тощо).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.