Конверсія державних позик

Конверсія державних позик – зміна початкових умов державних позик. Такими умовами є рівень відсотка, термін дії та погашення позики, об'єднання облігацій різних позик, а в окремих випадках і валюти позики. Головні причини конверсії державних позик надлишок позичкового капіталу на ринку, дефіцит державного бюджету і його зростання, великий державний борг і нездатність держави виконати свої зобов'язання перед кредиторами та ін. Початкові умови державних позик найчастіше змінюються щодо ставки відсотка (зниження). Це неодноразово відбувалося в США, Великобританії, Франції та інших країнах.

У колишньому СРСР зміна цієї умови супроводжувалася одночасним об'єднанням різних позик. Зокрема, конверсія державних позик у такій формі було проведено в 1930 (випущено облігації Державної внутрішньої виграшної позики), у 1936 всі випущені раніше 7 позик було об'єднано в одну (відсоткову ставку знижено до 4% і водночас термін позики подовжено до 20 років). Аналогічна зміна умов державних позик відбулася у 1938, 1947-48, 1948, 1974. Конверсія державних позик здійснюється добровільно, примусово і факультативне. За добровільної конверсії власник облігацій погоджується на нові умови позики або отримує передану в борг державі суму. За примусової конверсії державних позик він зобов'язаний обміняти облігації попередньої (або попередніх) позик на облігації нової позики зі зниженою відсотковою ставкою. За факультативної конверсії власник облігацій може погодитися або відмовитися від зміни початкових умов позики. Конверсія державних позик дає змогу заощадити кошти державного бюджету, зменшити суму державного боргу. Для власників облігацій вона означає втрату ними частини своїх заощаджень, зменшення індивідуального багатства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.