Ощадна книжка

Ощадна книжка – документ, виданий вкладникові ощадним банком. Підтверджує відкриття особового рахунку, наявність та суму вкладу, відображає рух коштів на рахунку. В ощадній книжці послідовно записують прибуткові й видаткові операції, виводять новий залишок вкладу. Записи в ній відповідають записам в особовому рахунку вкладника (клієнта) банку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.