Функції місцевих фінансів

Для більшості розвинутих країн з унітарним державним устроєм у повоєнний період була характерною тенденція зростання ролі місцевих органів влади в економічній та соціальній сферах. Відповідно зросла роль місцевих фінансів у цих державах. Протилежна тенденція спостерігається в основних федеративних державах. Тут, навпаки, посилюються функції та зростає частка витрат федеральної влади. Це найбільш характерно для США, ФРН, Швейцарії та інших країн.

Відновлення в Україні, як у державі унітарній, інституту місцевого самоврядування об'єктивно пов'язане зі зростанням ролі місцевих органів влади, діяльність яких у попередній період було надзвичайно обмежено. У 1991-1998 роках в Україні виразно проявилася тенденція розширення завдань і функцій, котрі покладаються на місцеві органи влади. Разом з тим, помітною є й інша тенденція – відставання процесу становлення місцевих фінансів відповідно до нових завдань місцевої влади.

Суспільство, економічна думка та урядові структури мають усвідомити нову роль місцевих органів влади України в сучасних умовах. Таке усвідомлення необхідне для реалізації програми дій із розбудови місцевих фінансів, що стане фактором значного підвищення дієвості цих владних структур.

Окреслимо основні форми впливу місцевих органів влади, їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави.

По-перше, до фінансових систем місцевих органів влади мобілізується значна частина валового внутрішнього продукту. Через зазначені системи здійснюється розподіл і перерозподіл цієї частини ВВП. Таким чином, місцеві фінанси є інструментом регулювання економічного й соціального розвитку держави. Це означає, що, поряд із державним регулюванням економічної та соціальної сфер, діє їхнє комунальне (муніципальне) регулювання. Держава і місцеве самоврядування розподіляють між собою функції соціально-економічного регулювання. Функції соціально-економічного регулювання, які забезпечують фінанси місцевих органів влади, не обмежуються вилученням, розподілом і перерозподілом частини ВВП. Місцеві органи влади, подібно до держави, у сфері своєї компетенції здійснюють також і нормативне (правове) регулювання соціально-економічної діяльності, тобто вони встановлюють певні правила поведінки господарюючих суб'єктів.

По-друге, місцеві фінанси є фіскальним інструментом. Це дозволяє забезпечувати ресурсами розв'язання завдань, що покладаються на місцеві органи влади. Як бачимо, існує як державний фіск, так і фіск місцевих органів влади. Різниця між фіском першої форми і фіском другої форми в тому, що межі фіскальної діяльності місцевих органів регламентуються державою. її ж фіскальна діяльність ніким не обмежується.

По-третє, фінанси місцевих органів влади є інструментом забезпечення громадських послуг. Місцеве самоврядування, як і держава, є інститутом, котрий надає громадські послуги. Держава і місцеве самоврядування розподіляють між собою завдання та відповідальність за надання громадянам країни громадських послуг.

Ідеологія надання громадських послуг як зміст діяльності місцевих органів влади в Україні є новою. Вона йде на зміну ідеології місцевої влади як інституту командування територіями. Ефективність і масштаби діяльності місцевих органів у сфері надання громадських послуг залежать, головним чином, від стану фінансів місцевих органів влади.

Діяльність місцевих органів влади у сфері надання громадських послуг є однією з форм регулювання економічного і соціального розвитку.

Четверте. Місцеві фінанси є інструментом забезпечення економічного зростання. Забезпечення економічного зростання – це також одна з форм соціально-економічного регулювання. Проте роль фінансів місцевих органів влади як інструменту економічного зростання настільки важлива, що потребує самостійного розгляду.

Крім зазначених форм впливу на економіку та соціальну сферу, є й інші, наприклад, пов'язані з виконанням делегованих повноважень центральної влади. На Заході їх називають агентськими повноваженнями. У цій сфері – проблеми громадської безпеки, охорони правопорядку, оборони, дотримання законності, державного нагляду і державної реєстрації та ін. У цій сфері місцеві органи влади є продовженою на місцях рукою центральної влади. Отже, фінанси цих органів влади є інструментом забезпечення частини функцій, які виконує держава.