Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів

Під компетенцією місцевих органів влади розуміють коло повноважень, якими вони наділяються законом для виконання покладених на них функцій. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів є важливою складовою системи управління місцевими фінансами і значною мірою визначає його характер. Проблеми, пов'язані з визначенням компетенції місцевих органів влади в галузі фінансів, дискутуються в окремих українських виданнях.

В українському законодавстві склалася традиція, згідно з якою визначається не функціональна компетенція місцевих органів влади, а галузева. Цей підхід сформувався ще в радянській період і домінує й далі в усіх правових актах 1991–1997 років. У такий спосіб законодавство України визначає і компетенцію місцевих органів влади в галузі фінансів.

Найболючішою проблемою визначення компетенції місцевих органів влади є її розмежування, з одного боку, між різними рівнями виконавчої влади, з іншого – між виконавчими та представницькими місцевими органами влади. Дуже гостро стоїть проблема розмежування компетенції між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Ще в радянський період склалася практика змішування, накладання компетенцій одних органів влади на компетенції інших органів влади. Цю практику не вдалося подолати і нині. Як наслідок, немає чіткості у визначенні компетенцій різних рівнів влади, представницьких та виконавчих владних структур, виконавчої влади та місцевого самоврядування, що веде до перманентних суперечностей, а то й до конфліктів у сфері управління місцевими фінансами. Звичайно, розв'язання цієї проблеми пов'язане й з об'єктивними труднощами. Інколи компетенція різних рівнів влади перетинається об'єктивно. Проте чітке визначення компетенції місцевої влади, різних рівнів виконавчої влади в галузі фінансів є невідкладним завданням у процесі формування нової системи управління місцевими фінансами в умовах становлення фінансової автономії місцевого самоврядування.

Процес визначення компетенції місцевих органів влади в Україні пройшов у 1991 –1997 роках певну еволюцію.