Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

Україна як суверенна держава стала у 1995 р. членом Ради Європи. Таким чином, вона взяла на себе зобов’язання будувати місцеві фінанси відповідно до міжнародних стандартів їх організації. Такі стандарти є важливою складовою вчення про місцеві фінанси.

А. Міжнародні правові акти з питань місцевого самоврядування.

Б. Основні принципи організації місцевих фінансів.

В. Європейська хартія про місцеве самоврядування (прийнята у жовтні 1985 р.):

 1. Органи місцевого самоврядування мають право в межах загальнодержавної економічної політики вільно розпоряджатися достатніми власними коштами (місцеві органи влади не може бути позбавлено свободи визначати першочергові витрати).
 2. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування потрібно визначати відповідно до компетенцій, передбачених Конституцією та законом.
 3. Хоча б частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування має надходити за рахунок місцевих зборів чи податків, ставки яких ці органи визначають у межах закону.
 4. Фінансові системи, які забезпечують надходження фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, мають бути достатньо різноманітними і гнучкими для збереження відповідності реальним витратам при здійсненні їхніх повноважень.
 5. Встановлюється необхідність запровадження процедур фінансового вирівнювання чи еквівалентних заходів, призначених для коригування наслідків нерівномірного розподілу потенційних джерел фінансування, а також їхнього фінансового тягаря для захисту фінансово слабких органів місцевого самоврядування.
 6. Встановлюється необхідність відповідним чином погоджувати з органами самоврядування виділення їм перерозподілюваних коштів.
 7. По можливості, субсидії, які надаються органам місцевого самоврядування, не можуть призначатися для фінансування певних проектів. З метою фінансування інвестицій органи місцевого самоврядування мають право на доступ до внутрішнього ринку позичкового капіталу.

Г. Всесвітня декларація місцевого самоврядування (Вересень 1985 р.). Аналогічні до основних принципів Європейської хартії про місцеве самоврядування.

Д. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД (1993 р.):

 1. Органи місцевого самоврядування мають право на матеріально-фінансові ресурси, що відповідають їхнім повноваженням, а також достатні, щоб забезпечувати державні соціальні стандарти для населення.
 2. Встановлюється право представницького органу місцевого самоврядування самостійно приймати місцевий бюджет 3. Існує необхідність фінансового вирівнювання.
 3. Відсутні пункти 3, 6, 7 Європейської хартії про місцеве самоврядування.

Е. Європейська хартія міст та Європейська декларація прав міст (1992 р.):

 1. Місцеві органи влади зобов’язані забезпечувати економічний розвиток своїх регіонів.
 2. Економічний і соціальний розвиток взаємопов'язані.
 3. Місто в економічному і соціальному плані є частиною свого регіону.
 4. Економічне зростання та розвиток залежать від інфраструктури, достатньої для організації, підтримки і розвитку такого зростання.
 5. Співробітництво між приватним і державним секторами є важливим компонентом у міському економічному зростанні та розвитку.