Показники оцінки результативності формування і використання фінансового капіталу

Однією з важливих проблем дослідження фінансового капіталу підприємницьких структур є оцінка результативності його функціонування. Така оцінка необхідна як у процесі формування фінансового капіталу, так і його використання, особливо для умов трансформаційної економіки.

У трансформаційній економіці головними напрямками оцінки результативності фінансового капіталу можуть бути:

 • оцінка можливості утворення фінансового капіталу і його застосування для придбання активів у відповідності зі стратегією і тактикою економічного розвитку підприємства;
 • оцінка формування структури джерел коштів для утворення фінансового капіталу;
 • оцінка економічної ефективності функціонування фінансового капіталу.

Для оцінки можливості утворення фінансового капіталу і його використання в процесі придбання активів можуть бути запропоновані показники двох груп:

 • показники, які характеризують можливості утворення капіталу;
 • показники, які характеризують зміну величини фінансування активів підприємства.

Для оцінки можливостей утворення фінансового капіталу підприємства можуть використовуватися такі показники:

 1. Абсолютна зміна величини сукупного капіталу підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 2. Темп зміни сукупного капіталу підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 3. Абсолютну зміну величини власного капіталу підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 4. Темп зміни власного капіталу підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 5. Абсолютна зміна базової частини власного капіталу (статутного і додаткового капіталу) у звітному періоді.
 6. Темп зміни базової частини власного капіталу (статутного і додаткового капіталу) підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 7. Абсолютна зміна величини резервного капіталу в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 8. Темп зміни величини резервного капіталу в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 9. Абсолютна зміна величини нерозподіленого прибутку підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 10. Коефіцієнт забезпечення підприємства власним капіталом у звітному періоді.
 11. Коефіцієнт позикового фінансування підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.

Усі запропоновані показники мають істотне значення для оцінки можливості формування капіталу. Однак серед розглянутих показників, на нашу думку, можна виділити два найголовніших: темп зміни величини сукупного капіталу і коефіцієнт забезпечення підприємства власним капіталом.

Для характеристики зміни величини фінансування активів підприємства можуть бути запропоновані такі показники:

 1. Абсолютну зміну величини необоротних активів у звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 2. Темп зміни самофінансування необоротних активів підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 3. Абсолютну зміну величини оборотних активів у звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 4. Темп зміни самофінансування оборотних активів підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.

Запропоновані показники характеризують використання капіталу в процесі формування як необоротних, так і оборотних активів. Приріст цих показників означає, що суб'єкт господарювання здійснює розширене відтворення. Однак вірогідність цього положення може бути підтверджена тільки при урахуванні фактору інфляції, тобто при проведенні розрахунків за порівняльними показниками.

З розглянутих показників другої групи найважливішими, на наш погляд, можна вважати: темп зміни самофінансування необоротних і оборотних активів підприємства.

Для оцінки формування структури фінансового капіталу можуть бути використані такі показники:

 1. Питома вага власного капіталу в сукупному капіталі підприємства за звітний період.
 2. Питома вага статутного (акціонерного, пайового, неподільного, індивідуального) капіталу підприємства в сукупному капіталі підприємства за звітний період.
 3. Питома вага позикових коштів у сукупному капіталі підприємства за звітний період.
 4. Питома вага довгострокових позикових коштів у сукупному капіталі підприємства за звітний період.
 5. Питома вага довгострокових позикових коштів у загальні-ній сумі позикових коштів підприємства за звітний періоді.
 6. Питома вага довгострокових банківських кредитів у сукупному капіталі підприємства за звітний період.
 7. Питома вага довгострокових банківських кредитів у загальній сумі позикових коштів підприємства за звітний період.

З розглянутих показників найбільше значення мають: питома вага власного капіталу в сукупному капіталі і питома вага довгострокових банківських кредитів у сукупному капіталі.

Для оцінки економічної ефективності функціонування капіталу можуть бути використані показники трьох груп:

 • показники, які характеризують вартість формування капіталу;
 • показники, які характеризують рентабельність капіталу;
 • показники, які характеризують оборотність капіталу.

Для характеристики вартості формування капіталу пропонуємо використовувати такі показники:

 1. Коефіцієнт зміни вартості сукупного капіталу підприємства в звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.
 2. Коефіцієнт зміни вартості власного капіталу підприємства за звітний період у порівнянні з попереднім періодом.
 3. Коефіцієнт зміни вартості позикових коштів підприємства за звітний період у порівнянні з попереднім періодом.

Зниження значення цього показника в динаміці свідчить про економічну ефективність формування позикових коштів підприємства.

Запропоновані три показники найповніше характеризують економічну ефективність формування капіталу. Разом з тим розрахунок цих показників досить трудомісткий і може використовуватися тільки фінансовими службами суб'єктів господарювання. Поряд з названими показниками економічну ефективність формування капіталу можна оцінити і за рівнем рентабельності. Розрахунок показників рентабельності можуть здійснити і зовнішні користувачі фінансової звітності, а не тільки фінансові служби.

Серед показників рентабельності капіталу можна виділити:

 1. Рівень рентабельності сукупного капіталу підприємства за звітний період.
 2. Рівень рентабельності власного капіталу підприємства за звітний період. Збільшення цього показника свідчить про ріст економічної ефективності власного капіталу.
 3. Рівень рентабельності позикових коштів підприємства за звітний період.

Підвищення значення цього показника свідчить про ріст економічної ефективності формування позикових коштів підприємства.

Оцінку використання капіталу доцільно проводити за показниками оборотності:

 1. Кількість оборотів сукупного капіталу підприємства за звітний період.
 2. Кількість оборотів власного капіталу підприємства за звітний період. Ріст значення показника в динаміці означає підвищення ефективності використання власного капіталу.
 3. Кількість оборотів позикових коштів підприємства за звітний період. Ріст цього показника в динаміці свідчить про поліпшення використання позикових коштів підприємства.