Види бірж

Біржі класифікуються за різними ознаками:

  • За видами біржових товарів:
   • товарні;
   • товарно-сировинні (в Україні до цього виду відносять аграрні, фондові та валютні).
  • За принципами організації:
   • публічні (державні);
   • приватні організації торговців;
   • змішані.

Державні біржі засновуються органами державної влади (товарні – Міністерством економіки, фондові – Міністерством фінансів тощо).

Приватні біржі засновуються торговцями, які створюють біржову корпорацію, лише вони мають доступ до торгівлі, всі інші повинні укладати угоди через біржових посередників. Біржі в Україні відносять до змішаного типу.

  • За правовим статусом:
   • акціонерні товариства;
   • некомерційні організації.

В Україні фондові біржі мають статус акціонерних товариств, товарні – статус неприбуткової асоціації.

  • За формою участі торговців у біржових торгах:
   • відкриті;
   • закриті.

В торгах на закритих біржах приймають участь лише члени бірж. В Україні більшість бірж є закритими. Відкриті біржі є двох типів : чисто відкриті, на яких клієнти можуть укласти угоди самостійно, та змішані, де відвідувачі укладають угоди за допомогою брокерів, які в свою чергу укладають угоди від імені та за рахунок клієнта, і дилерів, які працюють від власного імені і за свій рахунок.

Закриті біржі мають значні переваги, оскільки члени бірж беруть на себе зобов’язання щодо фінансових гарантій за укладеними угодами та розрахунків за цими угодами.

  • За асортиментом товарів:
   • універсальні;
   • спеціалізовані.

Універсальні біржі мають широко диверсифіковану номенклатуру товарів, а спеціалізовані – товарну спеціалізацію на групах товарів.

  • За роллю та місцем у світовій торгівлі:
   • міжнародні;
   • національні;
   • регіональні.

Міжнародні біржі зосереджені в США, Англії та Японії, де створено умови вільного переміщення прибутку, отриманого від біржової діяльності. Національні біржі діють в межах однієї країни, регіональні – в межах одного регіону.

  • За сферою діяльності:
   • центральні;
   • міжрегіональні;
   • регіональні.

До центральних відносяться біржі Києва та Харкова, до міжрегіональних – Одеська та Львівська товарні біржі, до регіональних – наприклад, Чернівецька, Тернопільська товарні біржі.

 • За видами угод:
  • біржі реальних товарів;
  • ф’ючерсні;
  • опціонні;
  • змішані.

Джерела:

 • Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 • Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 • Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 • Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 • Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 • Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 • Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 • Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.