Фондові біржі миру, України

Історія становлення і розвитку світового ринку цінних паперів була складною і неоднозначною. У післявоєнний період в країнах Західної Європи, де ринок цінних паперів був сильно підірваний війною, інфляцією, кризами, наголошувалося зменшення ролі цінних паперів в акумуляції заощаджень. Відновлення ринку відбувалося хворобливо і вельми повільними темпами.

В той же час, в США в останні 20-30 років акумуляція заощаджень у формі цінних паперів продовжувала займати видне місце. Більше 50% грошових активів найбільш спроможних верств американського населення знаходиться в цінних паперах, в основному, в акціях.

В даний час в світі налічується близько 150 фондових бірж, з них найбільші: Нью-йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, Тайваньська, Сеульская, Цюріховськая, Паризька, Гонконзька і біржа Куала Лампур.

США. Біржова система цієї держави є найбільшою і самою розгалуженою в світі. Старої з фондових бірж на його території вважається Філадельфійська, діюча з 1754 р. Основною ланкою в біржовій системі США є Нью-йоркська фондова біржа, на якій здійснюється більше 70% всіх операцій з акціями. На біржі звертаються цінні папери, що відповідають ряду вимог. Вимоги лістингу на Нью-йоркській фондовій біржі вважаються одними з найжорсткіших в світі. Поперше, компанія повинна мати не більше 2000 акціонерів і 1 млн. акцій в обігу.

По-друге, ринкова вартість розміщених акцій повинна складати не менше 16 млн. доларів США. По-третє, прибуток компанії до виплати податків за останній фінансовий рік повинен бути не менше 2 млн. доларів США.

У Україні сьогодні функціонують декілька фондових бірж. Одна з перших і найбільш крупних сьогодні є Українська фондова біржа. Ця біржа має розгалужену мережу філіалів в крупних регіонах нашої держави, накопичила достатній досвід роботи на фондовому ринку. Біржа постійно веде і відображає в інформаційних джерелах базу котирувань і лістинги продажів цінних паперів України.

Серед інших активних учасників фондового ринку в Україні «Українська міжнародна валютна біржа.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.