Кліринг і розрахунки на ринку ф’ючерсних контрактів

Як уже зазначалося, Розрахункова палата стає стороною кожного укладеного і зареєстрованого на біржі ф’ючерсного контракту. Крім того, вона виступає гарантом виконання укладених угод через механізм маржевих внесків (застав). У цілому Розрахункова палата здійснює функції клірингу і розрахунків за усіма купленими та проданими контрактами у ф’ючерсній торгівлі, гарантує і організує їх виконання. Цей процес включає такі основні етапи:

 • реєстрація укладених угод;
 • розрахунок маржі;
 • контроль за фінансовим станом;
 • розрахунки за закритими позиціями;
 • виплата прибутків, стягнення збитків;
 • організація поставки за контрактом;
 • розрахунки за поставками.

Для захисту палати від потенційних втрат здійснюють:

 • внесення початкової маржі клієнтами (продавцями і покупцями) на вимогу брокерів;
 • щоденний кліринг (взаємозалік) розрахунків продавців та покупців;
 • підтримка визначеного рівня маржі продавцями та покупцями.

У ф’ючерсній торгівлі виділяють два види маржі:

 • початкова маржа – вноситься при відкритті ф’ючерсної позиції;
 • варіаційна або підтримуюча маржа – це переказ грошових коштів для відновлення вартості контракту після зміни ціни для забезпечення фінансових гарантій його виконання.

Як початкова, так і варіаційна маржі вносяться учасниками ф’ючерсної торгівлі (продавцем і покупцем) через фірму-члена Розрахункової палати. Одразу після підписання ф’ючерсного контракту продавець і покупець сплачують початкову маржу. Далі маржевий рахунок щоденно дебетується або кредитується залежно від зміни цін на момент закриття біржі. Щоденне підбиття підсумку захищає покупця чи продавця від можливого невиконання зобов’язань за контрактом однією із сторін.

На розмір маржі впливає сама ціна активу, а значить, вартість контракту в цілому та цінова нестабільність на ринку. Біржам та Кліринговим палатам завжди непросто визначити розмір маржі. Вона має бути достатньо низькою, щоб забезпечити участь широкого кола торговців, і одночасно надійно захищати розрахункові фірми і палату в цілому від збитків.

Розрахунки величини і початкової, і варіаційної маржі здійснює Розрахункова палата. Методи розрахунку розрізняються за біржами, оскільки часто ф’ючерсні біржі створюють кожна свою систему розрахунків або декілька бірж використовують єдиний механізм розрахунку і стягнення маржевих внесків.