Угоди на валютній біржі

Угоди на валютній біржі поділяються на:

 • касові (угоди «спот»);
 • строкові (угоди «форвард»).

Угода «спот» характеризується тим, що термін її укладення збігається з терміном виконання і при кожній такій угоді валюта повинна бути поставлена відразу ж (як правило, не пізніше двох робочих днів після укладення угоди). Ризик при таких угодах є мінімальним, оскільки покупець одержує необхідну йому валюту, а продавець одержує гроші – вітчизняну валюту в зазначений термін.

Строкова валютна угода – це угода, при якій термін виконання не збігається з моментом її укладення. Продавець бере на себе зобов’язання через узгоджений термін (у межах одного року) передати покупцю валюту, а покупець – прийняти і оплатити її за умовами угоди.

Існують два види строкових валютних операцій:

 • проста строкова угода;
 • угода «своп».

При простій строковій угоді учасники завчасно встановлюють курс купівлі (продажу) валюти – форвардний курс. В його основі лежить курс угоди «спот», який має надбавку (репорт або ажіо) чи знижку (депорт або дізажіо). Угоду «своп» часто називають обмінною, оскільки вона являє собою комбінацію купівлі та продажу однієї і тієї ж валюти. Угода «своп» може охопити касову і строкову угоди (купівля на основі угоди «спот», а продаж на основі строкової угоди) чи дві строкові, але з різним терміном виконання.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.