Державний контроль за випуском і зверненням цінних паперів

Державна комісія по цінних паперах і фондовому ринку і її територіальні відділення здійснюють контроль за випуском і зверненням цінних паперів, за винятком приватизаційних. Контроль за зверненням приватизаційних паперів здійснює Фонд державного майна України.

Державною комісією по цінних паперах і фондовому ринку призначаються державні представники на фондових біржах. Вони уповноважені здійснювати контроль за виконанням положень статуту і правил фондової біржі і мають право брати участь в роботі керівних органів фондових бірж.

Антимонопольний комітет України здійснює контроль за виконанням вимог законодавства по захисту економічної конкуренції при зверненні цінних паперів.

Державна комісія по цінних паперах і фондовому ринку та її територіальні відділення у разі відхилення від умов, визначених у дозволах на здійснення діяльності по випуску і зверненню цінних паперів, а також в статуті і правилах фондової біржі, може застосовувати такі санкції:

 • виносити попередження;
 • припиняти на строк до одного року підписку і продаж цінних паперів;
 • припиняти на певний термін укладення угод по окремих видах діяльності по випуску і зверненню цінних паперів;
 • анулювати дозвіл, виданий на ведення діяльності по випуску і зверненню цінних паперів у разі повторного застосування санкцій.

Державна комісія по цінних паперах і фондовому ринку може припинити діяльність фондової біржі у разі порушення нею статутної діяльності і вимагати приведення її у відповідність із статутом і правилами фондової біржі.

Законодавча і нормативна база ринку цінних паперів України продовжує розвиватися. Нижче приводяться статті Господарського кодексу України, що визначає діяльність на біржовому ринку цінних паперів в Україні.

Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском і звернення цінних паперів

1. Посередницькою діяльністю у сфері випуску і звернення цінних паперів є підприємницька діяльність суб'єктів господарювання (далі – торгівці цінними паперами), для яких операції з цінними паперами складають винятковий вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом.

2. Торговці цінними паперами мають право здійснювати наступні види посередницької діяльності:

 • виконання за дорученням, від імені за рахунок емітента обов'язків по організації підписки на цінні папери або їх реалізації іншим способом;
 • купівлю-продаж цінних паперів, яка здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи;
 • купівлю-продаж цінних паперів, яка здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені і за свій рахунок.

3. Законом можуть передбачатися також інші види посередницької діяльності з цінними паперами (діяльність по управлінню цінними паперами і т.п.).

Стаття 360. Фондова біржа

2. Для забезпечення організації функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа - акціонерне суспільство, яке сприяє формуванню їх біржового курсу і здійснює свою діяльність відповідно до справжнього Кодексу, інших законів, а також статуту і правил фондової біржі. Фондова біржа створюється засновниками – торговцями цінними паперами в порядку, встановленому законом.

3. Діяльність фондової біржі прямує виключно на організацію укладення оборудок купівлі-продажу цінних паперів і їх похідних. Фондова біржа не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені і за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.