Становлення і розвиток біржової діяльності в світі і в Україні

Біржі виникли в епоху нагромадження початкового капіталу. Вперше вони з’явилися в Антверпені (1531 р.), потім в Ліоні і Тулузі (1549 р.), Лондоні (1556 р.). В Японії перша біржа для торгівлі рисом з’явилася у 1730 р., у США – в 1848 р. (зернова біржа в Чикаго).

На цих біржах контракти укладалися на основі взірців до того, як вся партія закупленого товару надходила морським або іншими видами транспорту. З 1752 р. в Нью-Йорку функціонує біржа, на якій торгували продукцією внутрішнього ринку.

На Амстердамській біржі (1608 р.) вперше були встановлені середні норми, що характеризували якість товару. Виникнення внутрішніх біржових стандартів дозволило не поставляти товарів на біржові торги. З 1720 р. тут запроваджуються ф’ючерсні угоди. На цій біржі вперше впроваджені в обіг такі цінні папери, як акції, з торгівлі якими започатковується біржова спекуляція, яка потім перейшла на товари.

Поява Чиказької торговельної палати (1848 р.) зіграла велику роль у створенні необхідної інфраструктури ринку, а саме: мережі доріг, складів, холодильників, розширення гаваней, портів. У березні 1851 р. зафіксовано укладення першого форвардного (попереднього) контракту на поставку кукурудзи в червні за ціною нижчою, ніж на спотовому ринку на момент укладення угоди.

Стандартизувавши кількісні та якісні параметри для кожного виду товарів, біржа впроваджує в торговельну практику новий вид контрактів – ф’ючерсні. Відтепер створюється струнка ринкова система, в якій стандартні кількість та якість формували основу ф’ючерсного контракту, в якому були вказані всі аспекти угоди, крім ціни. Ціна була предметом торгу в залі біржі, де збирались одночасно покупці та продавці.

Першою російською біржею була Петровська біржа, заснована царем-реформатором Петром Першим у Санкт-Петербурзі у 1705 р. і яка проіснувала майже сто років. Московська товарна біржа працює з 1861 р.

Біржова торгівля в Україні започаткована відкриттям у 1796 р. Одеської товарної біржі та у 1834 р. – Кременчуцької. Становлення біржової діяльності в Україні проходило у вісім етапів, а саме:

 1. 1796–1860 рр. Відкриття першої товарної біржі (м. Одеса) і початок біржового руху. Торгівля здійснювалася невеликими партіями зернових;
 2. 1861–1914 рр. Активізація біржової діяльності у всіх центрах України. Будуються залізниці, елеватори, банки, 11 бірж спеціалізуються на окремих видах продукції, а саме: хлібні, фруктові, м’ясні, винні та ін. Найбільший оборот мали Київська товарна біржа (цукор), Миколаївська (хлібна) та Одеська (зернова);
 3. 1914–1921 рр. Повне припинення діяльності у зв’язку з першою світовою війною та Жовтневим переворотом;
 4. 1921–1928 рр. Відродження біржової торгівлі в період НЕПу. Відродились біржі, які функціонували до 1914 року, але на них тепер торгували таким товаром, як бакалія, годинники, одяг тощо. У 1930 р. Постановою Ради народних комісарів діяльність бірж була зупинена в результаті повного одержавлення економіки;
 5. 1990 р. Відродження біржової торгівлі. Почалось швидке зростання кількості структур, у назві яких було слово «біржа». На початок 1992 р. в Україні таких структур було зареєстровано 87. Незважаючи на надвисокий податковий тиск (75% з доходу в 1992 р.), ця цифра в наступні роки не зменшувалась, а зростала;
 6. 1992 р. Припинення розвитку біржової торгівлі у зв’язку з прийняттям закону про оподаткування доходу від біржової діяльності;
 7. 1995–1996 рр. Поворотний момент розвитку бірж в Україні. Активну участь у становленні біржових сировинних ринків бере уряд, видаються Укази Президента України з проблем біржового будівництва;
 8. 1997 р. – до нашого часу. Зростання кількості бірж, спроби впровадження строкових контрактів. Станом на 01.01.2002 р. в Україні було зареєстровано 411 бірж.

На сьогоднішній день найбільшими біржами України, які забезпечують основну частину біржового обігу, є:

 • Київська універсальна товарна біржа;
 • Київська біржа «Десятинна»;
 • Українська аграрна біржа;
 • Одеська, Харківська, Донецька і Придніпровська (м. Дніпропетровськ) товарні біржі;
 • Маріупольська універсальна товарна біржа.

Сьогодні, на початку ХХІ-го століття, в Україні спостерігається криза універсальної товарної біржі як інституту оптового ринку сільськогосподарських товарів. Причин багато: це і відсутність у державі цілісної концепції становлення і розвитку сучасних бірж, особливо строкових (ф’ючерсних), і недосконалість біржового законодавства, і наявність небіржового товару у біржовому обороті, а також прискорений розвиток кількості бірж на фоні повільного розвитку ринку основних активів в цілому. Залишається сподіватися, що не за горами той час, коли біржа в Україні посяде гідне місце серед інших її економічних інститутів.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.