Біржова діяльність

Біржова діяльність – це одна з форм організованого ринку, тобто упорядкованого ринку, ступінь упорядкованості якого визначається правилами торгівлі, які регламентують процес купівлі – продажу того чи іншого виду активів. Головною рисою будь-якого організованого ринку є наявність організації, яка керує роботою ринку.

Ознаками класифікації організованих ринків є: вид активу (ринки товарні, фондові і валютні); рівень організованості (ринки малоорганізовані, організовані і високоорганізовані); походження (ринки самоорганізовані, централізовані); форма торгівлі (оптові ринки, роздрібна торгівля, біржові ринки).

Основними рисами біржової торгівлі є: приуроченість до певного місця і часу; підпорядкованість установленим правилам торгівлі; публічність; гласність; урегульованість з боку держави і громадськості; концентрація попиту і пропозиції за товарами, які реалізуються на біржі.

Основними функціями біржі є: організація біржових зборів для проведення гласних публічних торгів; розробка біржових контрактів; біржовий арбітраж; ціннісна функція біржі (ціноутворююча і цінопрогнозуюча); функція хеджування або біржове страхування; спекулятивна біржова діяльність; функція гарантування виконання угод; інформаційна функція.

Біржі класифікують за: видами біржових товарів (товарні, товарно-сировинні); принципами організації (публічні (державні), приватні організації торговців, змішані); правовим статусом ( акціонерні товариства, некомерційні організації); формою участі торговців у біржових торгах (відкриті, закриті); асортиментом товарів (універсальні, спеціалізовані); роллю та місцем у світовій торгівлі (міжнародні, національні, регіональні); сферою діяльності (центральні, міжрегіональні, регіональні); видами угод ( реальних товарів, ф’ючерсні, опціонні, змішані).

Вперше біржі з’явились в Антверпені (1531 р.), потім в Ліоні і Тулузі (1549 р.), Лондоні (1556 р.). В Японії перша біржа для торгівлі рисом з’явилась у 1730 р. З 1752 р. функціонує Нью-Йоркська біржа, на якій торгували продукцією внутрішнього ринку. Перша зернова біржа у США виникла у 1848 р. (м. Чикаго).

На Амстердамській біржі (1608 р.) вперше були встановлені біржові стандарти якості, що дозволило не поставляти товари на біржові торги, запроваджено ф’ючерсні угоди (1720 р.), впроваджені в обіг акції.

Першою російською біржею була Петровська біржа, заснована у Санкт-Петербурзі у 1705 році. Першою біржею в Україні була Одеська товарна біржа (1796 р.). Становлення біржової діяльності проходило у вісім етапів. Сьогодні в Україні спостерігається криза універсальної товарної біржі як інституту оптового ринку сільськогосподарських товарів. Головні причини – відсутність у держави цілісної концепції становлення і розвитку сучасних бірж та недосконалість біржового законодавства.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.