Угоди на товарній біржі

На товарній біржі угоди поділяються на дві групи:

 • угоди з реальним товаром;
 • угоди без реального товару (ф’ючерсні та опціонні).

Види угод на товарній біржі регламентуються законом «Про товарну біржу» (1992 р.).

Угоди з реальним товаром поділяються на:

 • угоди з негайним терміном постачання;
 • форвардні угоди.

Угоди з негайним терміном постачання – це угоди на товар, котрий під час торгу знаходиться на складах біржі або знаходиться на момент укладення угоди в дорозі. Мета такої угоди – фізичний перехід товару від продавця до покупця на умовах, які зазначені у договорі купівлі-продажу. Ці угоди є найбільш надійними, оскільки їх виконання починається одразу після укладення угоди, що унеможливлює біржову гру на русі цін.

Форвардні (строкові) угоди відрізняються від перших тим, що:

 • можуть укладатися як на наявний товар, так і на товар, якого ще не існує, а буде вироблений до терміну, зазначеному у договорі;
 • термін виконання угоди не співпадає з моментом її укладення;
 • оформлюються договором поставки, тобто продавець приймає на себе обов'язок поставити товар покупцю до встановленого терміну, а покупець – прийняти товар і оплатити його згідно з умовами договору;
 • укладаються на термін не більше одного року.

Різновидами форвардних угод є:

 1. угоди з заставою – це угоди, під час укладення яких один контрагент виплачує іншому контрагентові суму (заставу), визначену угодою між ними як гарантію виконання взятих на себе зобов’язань. Застава може забезпечувати як інтереси продавця, так і інтереси покупця. Тому розрізняють:
  • угоди з заставою на продаж;
  • угоди з заставою на купівлю;
 2. угоди з премією – це угоди, при укладенні яких один з контрагентів сплачує іншому певну суму (премію) і одержує право вимагати або виконання угоди, або відмови від її виконання. Платником премії може бути як продавець, так і покупець. Такі угоди називають угодами з обмеженим ризиком, оскільки вони обмежують ризик однієї зі сторін. Розрізняють такі види угод з премією:
  • прості угоди з премією – контрагент, який сплатив суму премії, може виконати умови договору або відмовитися від виконання у випадку їх невигідності, втративши при цьому суму премії. Цей вид угод буває двох видів – угоди з умовною купівлею (премію сплачує покупець) і угоди з умовним продажем ( премію сплачує продавець). Головна відмінність цих угод від угод із заставою в тому, що угоди з заставою є «твердими угодами», тобто застава є гарантією їх виконання, а угоди з премією – це умовні угоди, які можуть бути виконані, а можуть і не виконуватись;
  • подвійні угоди з премією – платник премії одержує право на вибір між позицією покупця і позицією продавця, а також право (якщо на те є згода контрагентів) відмовитися від угоди. У цьому випадку сума премії збільшується вдвічі в порівнянні з її розміром в простих угодах. Такі угоди вигідні дилерам;
  • складні угоди з премією – платник премії поєднує дві протилежні угоди, тобто сплачує премію двом своїм контрагентам, з одним з яких укладає угоду на купівлю, а з другим – угоду на продаж;
  • кратні угоди з премією – це договори, при яких один з контрагентів одержує право (за певну премію на користь іншої сторони) збільшити в стільки-то разів кількість товару, який підлягає відповідно до суті угоди до передачі або прийому;
 3. угоди з умовою – угоди, при укладенні яких брокер повинен виконати певні доручення клієнта, наприклад, продати реальний товар за умови одночасної купівлі для клієнта певного іншого реального товару. Якщо умова не виконана в частині купівлі іншого реального товару, то брокер позбавляється права на одержання винагороди по угоді з умовою.

Угоди без реального товару поділяються на ф’ючерсні та опціонні. Вони будуть детально розглянуті в наступному розділі.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.