Суть біржового клірингу і розрахунків

Кліринг (анг. «clear» – очищати, вносити ясність) у загальному випадку – це залік взаємних вимог та зобов’язань. Біржовий кліринг – це з’ясування того, хто, кому і в які терміни повинен сплатити гроші і поставити біржовий актив.

Розрахунки – це процес виконання зобов’язань, визначених в ході біржового клірингу, кінцевим результатом якого є передача об’єкта біржової угоди (наприклад, пшениці, цінних паперів тощо) від продавця до покупця, а також грошовий розрахунок покупця з продавцем у відповідності до умов угоди. Необхідність клірингу і розрахунків випливає із сучасної організації ринкової торгівлі.

Найпростіша ринкова операція включає три складові: укладення угоди (в усній або письмовій формі) між продавцем і покупцем; обчислення за угодою (наприклад, визначення вартості угоди); виконання договору шляхом взаємної передачі товару і грошей. Однак на сучасному біржовому (фондовому, ф’ючерсному) ринку продавець і покупець рідко укладають угоди безпосередньо без посередників. У більшості випадків цей процес відбувається з допомогою посередників, а продавець і покупець не спілкуються між собою і розділені у часі та просторі. У такому ж самому стані перебувають і біржові посередники, оскільки вони виступають в ролі то продавця, то покупця біржового активу.

Таким чином, відбувається виокремлення всіх частин біржової ринкової угоди:

 • укладення біржової угоди здійснюється не між продавцем і кінцевим покупцем, а між клієнтами і біржовими посередниками;
 • усі розрахунки за угодою, виявлення зобов’язань сторін, задіяних у ній, відбуваються в процесі клірингу;
 • виконання (завершення) угоди здійснюється в процесі, який називається «розрахунки».

Основною причиною запровадження клірингу є висока ризикованість строкових, наприклад, форвардних контрактів.

Форвардна угода укладається на основі індивідуальної домовленості між продавцем та покупцем. Ціна на момент домовленості, як правило, не встановлюється. Ризик невиконання форвардної угоди надзвичайно великий, єдина гарантія – надійність партнера.

У ф’ючерсних контрактах, які укладаються тільки на біржі, погоджується ціна, а не якість. Для зниження ризику невиконання ф’ючерсного контракту біржа в особі Клірингової (Розрахункової) палати шляхом запровадження депозитів і марж гарантує прикриття на випадок невиконання зобов’язань однією із сторін, тобто зводить ризик невиконання зобов’язань за угодою до мінімуму.

У загальному випадку основними функціями біржового клірингу і розрахунків є:

 • забезпечення процесу реєстрації укладених біржових угод (передача і одержання інформації про угоди, її перевірка та підтвердження, реєстрація і т. д.);
 • облік зареєстрованих угод (за видами ринку, термінам виконання і т.д.);
 • залік взаємних зобов’язань і платежів учасників біржового ринку;
 • гарантійне забезпечення біржових угод (у різних формах);
 • організація грошових розрахунків;
 • забезпечення поставки біржового товару за укладеною біржовою угодою;
 • забезпечення швидкого і безперешкодного укладення офсетних контрактів, дозволяючи легко відкривати т закривати позиції (ліквідувати їх);
 • забезпечення єдиного для всіх довгострокового захисту від значних збитків за контрактом.

Прямий взаємозв’язок між покупцем та продавцем контрактів відсутній. Кожен з них у процесі купівлі – продажу має справу з Розрахунковою (Кліринговою) палатою, яка є третьою стороною в угодах за всіма ф’ючерсними і опціонними контрактами: продавцем для покупця (члена палати) і покупцем для продавця (члена палати).

Покупці і продавці ф’ючерсних і опціонних контрактів беруть на себе фінансові зобов’язання не один перед одним, а перед Розрахунковою палатою через фірму – члена палати. Це означає, що Розрахункова (Клірингова) палата укладає контракти купівлі – продажу з собою. Оскільки Клірингова палата бере на себе ці зобов’язання, можливі такі результати:

 • оскільки контракт укладений між Розрахунковою палатою і фірмою – членом палати, то клієнт має можливості укласти офсетний контракт коли забажає без дозволу ( перервати контракт чи ні) іншої сторони. Так Клірингова палата, відіграючи роль другої сторони, забезпечує більшу гнучкість та зручність для учасників ф’ючерсного ринку;
 • оскільки сторони продають і купують стандартні, ідентичні контракти (тобто контракт купівлі ідентичний контракту продажу), самі контракти можуть легко порівнюватися та безперешкодно замінюватися. Це означає, що клієнт знову купує контракт, який до цього продав, або продає придбаний, тобто він після зворотної операції не матиме жодних зобов’язань за контрактом.

Будучи учасником будь-якої угоди, Розрахункова палата бере на себе відповідальність гаранта. Типовий порядок роботи і виконання розпоряджень Клірингової палати такий:

 1. клієнт дає розпорядження про купівлю – продаж ф’ючерсного контракту через брокерську фірму;
 2. брокерська фірма виконує розпорядження;
 3. розрахунок згідно з розпорядженням виконується через розрахункову фірму – члена палати. Якщо брокерська фірма не є членом палати, розрахунок робиться через іншу фірму, яка є членом Розрахункової палати;
 4. фірма – член Розрахункової палати передає розпорядження Розрахунковій палаті;
 5. Розрахункова палата підтверджує розпорядження і гарантує виконання угод.

Після цієї процедури Розрахункова (Клірингова) палата повністю відповідає за виконання цієї угоди. Ця відповідальність полягає в тому, що у випадку, коли одна із сторін біржової угоди буде не в змозі виконати свої зобов’язання (поставити товар або сплатити гроші), Клірингова палата візьме на себе виконання цього зобов’язання перед другою стороною цієї біржової угоди (наприклад, закупить на спотовому (фізичному) ринку пшеницю і поставить її покупцю).

Клірингова (Розрахункова) палата є спеціалізованим органом. Це може бути юридична самостійна організація або спеціалізований структурний підрозділ біржі.

Кліринг і розрахунки класифікуються залежно від:

 1. виду біржового товару:
  • кліринг ринку цінних паперів;
  • кліринг ринку ф’ючерсних контрактів;
 2. рівня централізації:
  • кліринг окремої біржі;
  • міжбіржовий національний кліринг;
  • міжнародний кліринг;
  • інші схеми.