Сутність електронної біржової торгівлі

Біржі існують уже майже п’ять століть. Але за час свого функціонування учасники торгівлі використовували лише кілька технологій проведення біржових торгів. Це, перш за все, було зумовлено їхньою консервативністю, небажанням погодитися на відміну традиційних публічних біржових торгів в обмеженому колі добре знайомих між собою біржових брокерів. Закритість (клубність, елітарність) біржової торгівлі дозволяла ретельно вивчати кандидатів у нові члени біржі, оскільки процедура вступу, крім детального ознайомлення з бізнесом претендента, передбачала обов’язкові рекомендації двох відомих та шановних членів біржі.

Не дивлячись на всі досягнення НТП, комп’ютеризацію та глобалізацію товарного і фінансового ринків, майже до 90-х років минулого століття на провідних фондових і ф’ючерсних біржах світу зберігалася публічна торгівля з фізичною присутністю торговців у біржовій залі. Технології торгівлі як на міжнародних, так і на національних біржових ринках були традиційними – метод відкритого викрику, «подвійний аукціон» та система «маркет-мейкер».

Однак на початку 90-х років провідні міжнародні біржі, які до того часу широко й успішно використовували комп’ютерні технології для прискорення процесів отримання та розповсюдження інформації про біржові ціни, здійснення операцій обліку, контролю та розрахунків за біржовими угодами, інтенсивно почали займатись впровадженням електронного трейдингу – сучасної технології біржової торгівлі.

Вперше електронна біржа була випробувана у 1985 році у Новій Зеландії. Успіх цієї біржі перевершив усі сподівання: в 1992 році на біржовому ринку вже налічувалось п’ять електронних бірж, а у 2002 році не залишилося жодної біржі, де б не було хоча деяких елементів електронного трейдингу.

Комп’ютеризація біржової торгівлі руйнує її закритість.

Якщо в старій моделі індивідуальний інвестор відділений від біржового торговельного майданчика, брокер – член біржі – має найкращі умови доступу до інформації, то Internet – технології уже сьогодні поставили всіх у приблизно однакові умови.

Котирування, звіти і дослідження стали доступні всім бажаючим. Сьогодні уже нікого не здивує отримання будь-яким користувачем Internet в Україні інформації з web-сторінок бірж у режимі «on-line». Наприклад, на сторінках Чиказької торгівельної палати (СВОТ) чи Лондонської міжнародної біржі фінансових ф’ючерсів та опціонів (LIFFE) можна отримати всю необхідну інформацію щодо біржових цін та курсів на основні контракти, ознайомитися с правилами роботи цих бірж, оригіналами ф’ючерсних контрактів на всі базові активи, повідомленнями про ризики та ін.

Революційні зміни у системах та засобах зв’язку дозволили через синхронізацію торгів об’єднати біржові ринки, які діють у певний час доби та на різних континентах земної пулі, у єдиний світовий біржовий ринок, що функціонує цілодобово. Це дозволяє здійснити глобальну концентрацію біржового товару в одному місці земної кулі, де світовий попит врівноважується світовою пропозицією, створюючи тим самим справедливу ринкову ціну, на яку орієнтуються виробники та споживачі товарних ринків, банки, портфельні та стратегічні інвестори. Електронний біржовий трейдинг поступово призводить до наближення біржових і позабіржових товарних та фондових ринків, відокремлення ф’ючерсної торгівлі ф’ючерсними та опціонними контрактами. Біржовий та позабіржовий ринки є частинами одного цілого, оскільки виконують одну з найважливіших економічних функцій – перерозподіляють фінансові ризики між суб’єктами економіки і мають подібний склад учасників. Однак цей процес проходить неоднозначно, оскільки підвищує ризик інвестицій, який завжди є вищим на позабіржовому ринку.

Сьогодні на світовому ринку існує декілька електронних систем торгівлі. На ф’ючерсних ринках ще десять років тому було запроваджено системи Globex та Project A. Система Globex СВОТ (Cicago Bord of Trade) та система Project А Чиказької товарної біржі були розроблені компанією Reuters Ltd, яка виступила її ініціатором і запропонувала обладнання та програмні продукти. Термінали цих систем розміщені у Чикаго, Нью-Йорку, Лондоні і Парижі.

Електронні торги можуть розпочинатися під час звичайних торговельних сесій, як це відбувається через систему Project А на СВОТ та у системі АРТ на LIFFE, або після їх закриття на СВОТ у системі Globex, а також у системі ACCESS Нью-Йоркської товарної біржі та у системі SYCOM на Сіднейській ф’ючерсній біржі.

Після 90-х років минулого століття всі новостворені біржі практикують запровадження електронного трейдингу. Існуючі сьогодні системи електронного біржового трейдингу будуються за однією схемою, яка включає три головних компоненти:

  • центральна біржова система, яка забезпечує зведення всієї ринкової інформації та виконання наказів трейдерів;
  • лінія зв’язку з центральною біржею;
  • робоча станція члена біржі – трейдера, через яку він отримує інформацію, вводить накази щодо купівлі-продажу біржових контрактів.

Головні вимоги до функціонування системи електронного трейдингу – це надійність та ефективність її функціонування, а також швидкість зв’язку при передачі інформації, яка за ефективністю має відповідати людському спілкуванню.

Розглянемо функціонування Люксембургської фондової біржі, яка використовує систему ATS/2. Ця система дозволяє здійснювати ефективну функцію доступу та захисту з тим, щоб до участі в торгах допускалися лише члени біржі. Користувач системи підключає свій робочий термінал до біржі, вводячи пароль та свій ідентифікаційний код. Біржа перевіряє кожного користувача і контролює його дії. Система надає три види ринкової інформації в режимі реального часу:

  • вікно ринку (Market Window), де показується перелік контрактів, за якими ведеться торгівля на даному ринку, ілюструються останні на даний момент ціни продавців та покупців і кількість проданих та куплених контрактів;
  • новини трейдерів (Trader Tisker), де вміщується необхідна для конкретного трейдера інформація щодо укладення угод;
  • ринкові новини (Market Tisker), де надається інформація про ринок в цілому (як правило, біржова електронна система приєднується до різних інформаційних каналів, про які вже згадувалось).

Використовуючи клавіатуру або «мишку», член біржі може досить швидко віддати наказ по будь-якому ринку, до якого він має доступ. Наказ вводиться шляхом вибору потрібного контракту у «Вікні ринку» та наказу із меню.

Трейдер може купити певну кількість контрактів за поточною ціною, а може зазначити власні ціну та кількість. Звичайний режим роботи системи – «Неперервна торгівля», у ньому трейдери вводять накази щодо купівлі або продажу, а центральний комп’ютер підбирає продавцям покупців і навпаки. АТS2 може використовувати різні методи біржової торгівлі, наприклад, аукціон, метод фіксингу тощо.

Система дозволяє трейдерам одержувати всю необхідну інформацію, здійснювати контроль за ринком як з боку керівництва біржі, так і з боку держави щодо дотримання правил чесної та відкритої торгівлі. Надалі потреба у електронному трейдингу буде зростати. Уже сьогодні близько 40 % угод з акціями у Системі автоматизованого котирування акцій асоціації дилерів з торгівлі ЦП США (NASDAQ) здійснюється через Internet – брокерів. ЄС докладає зусиль щодо створення єдиного європейського ринку фінансових послуг.

Майбутні принципи розвитку Європейської мережі бірж засновані на кооперації між незалежними біржами, відкритості доступу для членів інших бірж, на уніфікації торговельних правил і систем та розвитку спектру нових інструментів.