Електронна біржа

На початку 90-х років ХХ-го століття провідні міжнародні біржі, які до того часу широко і успішно використовували комп’ютерні технології для прискорення процесів отримання та розповсюдження різної біржової інформації, інтенсивно почали займатись впровадженням електронного трейдингу – сучасної технології біржової торгівлі.

Вперше електронна біржа була випробувана у 1985 році у Новій Зеландії. У 1992 році на біржовому ринку вже налічувалось п’ять електронних бірж, а у 2002 році не залишилось жодної біржі, де б не було хоча деяких елементів електронного трейдингу.

Комп’ютеризація біржової торгівлі руйнує її закритість, ставить всіх її учасників у приблизно однакові умови, дозволяє здійснити глобальну концентрацію біржового товару в одному місці земної кулі, де світовий попит врівноважується світовою пропозицією, створюючи тим самим справедливу ринкову ціну, на яку орієнтуються виробники та споживачі товарних ринків, банки, портфельні та стратегічні інвестори.

Існує кілька систем електронної біржової торгівлі. Електронні торги можуть розпочинатися під час звичайних торговельних сесій, як це відбувається через систему Project А на Чиказькій торговельній палаті (СВОТ) та у системі АРТ на Лондонській міжнародній біржі фінансових ф’ючерсів і опціонів (LIFFE), або після їх закриття на СВОТ у системі Globex, а також у системі ACCESS Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) та у системі SYCOM на Сіднейській ф’ючерсній біржі (SFE).

Усі функціонуючі системи сучасного електронного біржового трейдингу будуються за однією схемою, яка включає такі компоненти:

  • центральна біржова система, яка забезпечує введення всієї ринкової інформації та виконання наказів трейдерів;
  • лінія зв’язку з центральною біржею;
  • робоча станція члена біржі – трейдера, через яку він отримує інформацію, вводить накази щодо купівлі-продажу біржових контрактів.

Біржі України практично не використовують системи електронного трейдингу. Лише на позабіржовому ринку функціонує торговельна система комп’ютерного котирування – Перша фондова торговельна система (ПФТС), яка є організацією професійних учасників фондового ринку України. ПФТС є електронною біржею цінних паперів України, яка охоплює усі найбільші регіони країни та забезпечує роботу у режимі реального часу.