Маржа у ф’ючерсній торгівлі

Основу клірингових розрахунків складає система депозитів, або гарантійних внесків, які потрібні від учасників біржових операцій. У біржовій практиці такі депозити отримали назву маржі.

Маржа – це своєрідна кровоносна система ф'ючерсного ринку. Щодня із зміною цін мільйони доларів, євро у вигляді маржі переміщаються від учасників біржових операцій до їх клірингових фірм і між цими кліринговими фірмами і розрахунковою палатою біржі.

Бездоганне функціонування цієї системи є життєво важливим для біржового ринку, оскільки вона представляє гарантію того, що всі учасники ринку виконають свої фінансові зобов'язання по біржових операціях. Так, розрахункова корпорація товарної біржі Чікаго зберігає дуже жорсткий контроль над маржами у міру коливання цін. Вона також гарантує те, що на рахунку постійно буде достатня маржа для того, щоб всі контракти товарної біржі Чікаго були виконані.

Успіх даної системи очевидний. З моменту її виникнення в 1925 р., жоден клієнт на даній біржі або ж за її межами не втратив грошей унаслідок невиконання зобов'язань по ф'ючерсних позиціях на ринку.

Термін «маржа» має множинне тлумачення і зустрічається як на біржовому ф'ючерсному ринку, так і на ринку цінних паперів.

Коли клієнт замовляє покупку або продаж ф'ючерсного контракту, від нього потрібно виставити грошовий фонд - маржу, яка є фінансовою гарантією того, що він виконає свої зобов'язання.

Мінімальні вимоги маржі для ф'ючерсних контрактів зазвичай коливаються в межах від 5 до 18% від номінальної вартості контракту, а вищезгадані вимоги визначаються ф'ючерсними біржами. Проте, брокерські фірми можуть зажадати більшої маржі, чим мінімальний рівень, потрібний біржею.

Первинна сума, яку учасник торгів повинен внести на рахунок при приміщенні свого замовлення, називається первинним гарантійним внеском. Маржа щодня кредитується або ж вноситься до дебету на основі цін, що існували у момент закриття біржі (і називається це – грошовим підтвердженням про вихід на ринок) по відношенню до відкритої позиції клієнта.

Клієнт повинен підтримувати встановленою мінімум маржі на своєму рахунку, який відомий під назвою, – гарантійний внесок за ведення банківського рахунку.

Маржа на ф'ючерсному ринку відрізняється від маржі на ринку цінних паперів як по концепції, так і по механізму, а саме:

 • на ринку цінних паперів маржа означає гроші, узяті у позику у брокерської фірми для покупки цінних паперів;
 • найбільша відмінність, можливо, полягає в самому призначенні маржі.

При покупці акцій або облігацій маржа складає частину оплати, залишок виплачується брокерською фірмою і за ці засоби клієнт платитиме їй відсоток. В той же час, оскільки ф'ючерсний контракт не припускає негайного постачання позначеній цінності, не вимагається і повної оплати. Ф'ючерсна маржа є не частковим платежем за щось куплене, а гарантійним депозитом, призначення якого – захистити продавця від невиконання контракту покупцем (якщо ціни впали) і, покупця від продавця (якщо ціни виросли). Оскільки маржа не є частковою виплатою, брокерська фірма не робить ніяких позик і не виплачує ніякого відсотка.

Перш ніж укладати біржові угоди, необхідно зрозуміти, як функціонує система застав по біржових ф'ючерсних операціях, який рівень цієї застави і чи міняється він, ряд інших питань.

Розрахункова палата надсилає брокерській фірмі відомості про кількість відкритих позицій клієнта (open-trade equity) – нетто-результат нереалізованих прибутків і збитків за відкритими позиціями. Цей показник може бути як додатнім, так і від'ємним залежно від того, яку позицію займає клієнт – збиткову чи прибуткову.

Головною цифрою звіту про стан рахунку є сумарні кошти (total equity) – сума балансу готівкових коштів та результату за відкритими позиціями.

Загальна вартість рахунку подається із урахуванням кількості цінних паперів на депозиті.

За рахунками клієнтів робиться перерахунок початкової маржі. Оскільки клієнт не має додаткової застави у вигляді цінних паперів, наступна негативна зміна ціни одразу ж вимагатиме поповнення рахунку готівковими коштами. Навіть при більш ніж достатній вартості цінних паперів на депозиті найменший депозит на рахунку грошових коштів брокерська фірма вимагає негайно ліквідовувати.

Більшість брокерських фірм вимагають від клієнтів надходження коштів до того, як для них відкриють позиції на ф'ючерсному ринку, а в процесі біржових торгів можуть вимагати постійного поповнення рахунків.

Маржеві внески клієнтів на всіх біржах США відділенні від коштів фірм-членів палати. Ці кошти вкладені на окремі банківські рахунки або на депозит за окремими маржевими внесками в Розрахунковій палаті. Брокерська фірма не може їх використовувати для власних потреб. Однак на ці депозити клієнти, як правило, не отримують доходів. Мало того, брокерська фірма може їх покласти на власний депозит, тому постійні клієнти бірж як початкову маржу вкладають держав ні цінні папери, як правило, казначейські векселі, за якими отримують дисконтний дохід.

Щоденно на рахунках клієнтів відображаються зміни, що сталися за торговельну сесію. Суми програшів списуються з одних рахунків на інші. Система клірингу (взаємозаліку) складається з трьох ланок: самої розрахункової палати, її членів – розрахункових фірм та розрахункових банків.

Розгляньмо діяльність самих розрахункових палат. Кожна з них співпрацює з певним колом банків. Структури розрахункових палат різних бірж відрізняються між собою. Наприклад, на СМЕ та NYME (Чиказькій та Нью-Йоркській товарних біржах) вони належать до організаційної структури як підрозділи. На СВОТ і СОМЕХ - це самостійні організації. Вже згадувалося, як створена Міжбіржова клірингова організація у Великобританії. Сьогодні ця Міжнародна Товарна Розрахункова Палата обслуговує біржі Великобританії, Франції, Австралії, Гонконгу.

Справжні учасники ф'ючерсної операції Розрахунковій палаті невідомі. Вона оперує позиціями своїх членів-розрахункових фірм. Кожна клірингова фірма відповідає за баланс у розрахунковій палаті, що відображає позиції клієнтів. Клієнт в свою чергу відповідає за підтримку балансу свого ф'ючерсного рахунку перед кліринговою фірмою, а остання – перед палатою. Рахунки всіх клієнтів та самої фірми-члена палати обчислюються щодня. Кожна угода підлягає подвійній реєстрації у фірмі та в палаті. Інформація про угоду містить такі дані:

 • покупець і продавець;
 • клірингова фірма;
 • час укладення;
 • характер угоди;
 • обсяг;
 • ціна;
 • розрахунковий банк.

Розрахункова палата порівнює інформацію, виявляє неправильні угоди і повідомляє про це розрахункову фірму.

На біржах США розрахункові палати використовують два принципи переказу маржі. Нетто-принцип нарахування – це вимога палати вкласти депозит лише за чистими позиціями. Брутто-принцип - за всіма. Брокерські фірми надають перевагу першому принципові, оскільки це дозволяє кошти клієнтів тримати у себе, розміщувати їх на депозити та отримувати дохід. Зібрані маржеві внески клієнтів фірмою не членом розрахункової палати перераховуються на так званий рахунок "Омнібус", відкритий на ім'я даної фірми на рахунку фірми-члена розрахункової палати.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.