Хеджування біржових операцій

Важливою економічною функцією ф'ючерсних ринків є хеджування.

У Германії або Англії так само, як і в Україні, в кінці осені починають проводити цукор з нового урожаю буряка, з'являється нова картопля, на ринок поступає рослинне масло урожаю нового року. Проте це ніколи не приводить до того, що ціни на аграрну продукцію в кінці маркетингового року зростають в 2-3 рази, щоб до зими разу в 4 впасти.

В першу чергу це обумовлено широким розповсюдженням в розвинених країнах прогресивних біржових механізмів торгівлі. Саме вони дозволяють зарубіжним виробникам (особливо підприємствам по переробці сільгосппродукції) існувати в умовах відносних стабільних цін на свою продукцію протягом всього року. Основним прийомом досягнення цього є хеджування (відхід від риски) шляхом здійснення ф'ючерсних контрактів.

Згідно традиційному трактуванню хеджування – це продаж (покупка) ф'ючерсного контракту проти передуючої покупки (продажі) рівної кількості того ж товару або еквівалентної кількості іншого товару. Ціна змінюється паралельно ціні даного товару, з наміром припинити зобов'язання по операції на ф'ючерсному ринку шляхом офсетної (зворотною) операції одночасно із завершенням операції з реальним товаром і до настання терміну постачання по ф'ючерсному контракту.

Хеджування здійснюється для отримання вигоди з очікуваної сприятливої зміни в співвідношенні цін реального товару і біржових котирувань з різними термінами постачання при одночасному страхуванні від можливого пониження цін. При надлишку товару на ринку співвідношення цін таке, що хеджування дозволяє фінансувати витрати по зберіганню товару. Особливо сприятливий такий хедж для виробників сезонної продукції.

Метою хеджування є зняття кредитних і цінових рисок або їх мінімізація. Хеджування використовується не для витягання прибули, а для страхування вже існуючого прибутку або обмеження вже загрозливих втрат.

Суть операції хеджування. Хеджування має на увазі купівлю або продаж контрактів на термін по товару, ціну якого необхідно застрахувати.

Принцип страхування тут побудований на тому, що якщо в операції одна сторона втрачає як продавець реального товару, то вона виграє як покупець ф'ючерсів на ту ж кількість товару, і навпаки. Механізм хеджування заснований на тому, що зміна ринкових цін на ф'ючерси однакові за своїми розмірами і напрямом. Насправді ці ціни не завжди однакові, проте межі їх коливань приблизно одні і ті ж.

Різниця між ціною на контракт реального товару і ціною на ф'ючерсний контракт називається базисом.

Хоча об'єм операцій хеджування неухильно росте, і ці операції продовжують складати економічну основу ф'ючерсної біржової торгівлі, останніми роками вищими темпами збільшується об'єм спекулятивних операцій.

На операції, що завершуються постачанням товару, доводиться надзвичайно мала частина біржового обороту, можливість постачання товару і саме постачання виконують важливу економічну функцію – забезпечують зв'язок ф'ючерсного ринку з ринком реального товару .

Спекулянти (торговці) на ф'ючерсних ранках виконують декілька життєво важливих функцій, які полегшують маркетинг основних товарів і операції по фінансових документах. Спекулянти риски не створюють, вони беруть ризик на себе в надії отримати прибуток.

На ринку без вищезазначених спекулянтів було б дуже важко (якщо не сказати – неможливо) для хеджерів прийти до угоди про ціну, оскільки продавці (або короткі хеджери) хочуть отримати максимально високу ціну, тоді як покупці (або довгі хеджери) хочуть отримати найнижчу допустиму ціну. Спекулянти заповнюють цей простір між запрошуваною і пропонованою ціною, і це робить ринок ефективнішим.

Під час операцій на ф'ючерсних ринках існує можливість отримання як прибули, так і збитків, те ж саме, що і при володінні наявним товаром. Проте, спекулянти рідко виявляють цікавість до володіння наявним товаром або фінансовими документами, які лежать в основі ф'ючерсного контракту.

Хеджери є постачальниками реальних товарів і послуг, а ф'ючерсні і опційні ринки сприяють підвищенню ефективності їх діяльності. На відміну від спекулянтів і торговців, які можуть перемикати свій інтерес з одного ринку на іншій, хеджери є в певному значенні «полоненими» свого ринку. Саме їх постійна увага до змін цін забезпечує регулярну притоку замовлень і операцій на ф'ючерсних ринках.

Різні види хеджерів по-різному ведуть свої ф'ючерсні операції. Так, виробники і споживачі товарів часто мають великі об'єми ф'ючерсних контрактів, але операції з ними здійснюють відносно рідко. Їх позиції часто залишаються без зміни протягом тижнів і навіть місяців. Торговці і посередники зазвичай є активнішими хеджерами.

Джерела:

  1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
  2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
  3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
  4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
  5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
  6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
  7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
  8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.