Поняття організованого ринку, його специфічні риси і класифікація

Біржова діяльність – це одна з форм організованого ринку. Організований ринок – це упорядкований ринок, ступінь упорядкованості якого визначається правилами торгівлі, які можуть у різній мірі регламентувати процеси купівлі-продажу того чи іншого виду активів-товару, послуг, цінних паперів, валюти і т.п.

Будь-якому організованому ринку притаманні такі специфічні риси:

 1. наявність затверджених правил торгівлі, розрахунків і постачання активів;
 2. існування конкретної організації, яка керує роботою ринку;
 3. концентрація попиту та пропозиції в часі та просторі;
 4. регулювання з боку як держави, так і громадських організацій.

Організовані ринки класифікують за такими ознаками:

 1. в залежності від виду активу, яким торгують на ринку:
  • організовані товарні ринки;
  • фондові ринки або ринки цінних паперів;
  • валютні ринки;
 2. за рівнем організованості:
  • малоорганізовані (правила торгівлі регулюють тільки деякі сторони процесу торгівлі);
  • організовані (правила торгівлі регулюють лише основні елементи процесу торгівлі);
  • високоорганізовані (правила торгівлі регулюють весь процес торгівлі);
 3. за походженням:
  • само організовані (організовані самими учасниками процесу торгівлі);
  • централізовані (організовані з ініціативи держави);
 4. за формою торгівлі:
  • організовані оптові ринки;
  • організована роздрібна торгівля;
  • біржові ринки.

Зазначимо, що держава завжди проводить певну політику відносно ринку. Це може бути або тільки фіскальна політика (одержання необхідних податкових надходжень у бюджети всіх рівнів), або політика стимулювання чи гальмування розвитку ринків певних активів. В усіх цих випадках має місце регулюючий вплив держави, який практично неможливо здійснити у випадку неорганізованого, стихійного ринку, який не піддається контролю ні з боку держави, ні з боку організацій самих торговців.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.