Сутність і риси біржової торгівлі

Біржова діяльність – це головним чином біржова торгівля, яка з часів свого народження є організованою, оскільки її формувала спеціальна організація – біржа. В системі ринкових відносин біржова діяльність займає певне місце. Біржова торгівля має справу з активами, котрі відносяться або до групи капіталів (валюта, цінні папери і т.п.), або до групи товарів (наприклад, кольорові метали, сільськогосподарська продукція та ін.). Отже, біржова торгівля – це завжди тільки купівля-продаж відповідного активу.

Купувати чи продавати активи на біржі можуть будь-які учасники ринку, але робити це вони можуть тільки через біржових посередників, тобто безпосередньо біржова торгівля – це купівля – продаж біржових активів біржовими посередниками. Саме таке розуміння біржової торгівлі і відображає її специфіку і відмінності від інших видів і форм торгівлі. В наш час біржова торгівля – це головна форма торгівлі з точки зору своїх масштабів, обсягів і учасників. Але це зовсім не означає другорядності інших організованих ринків, інших товарів і послуг.

На відміну від будь-яких інших видів торгової діяльності біржова торгівля має такі основні риси:

 • приуроченість до певного місця і часу, тобто біржова торгівля проводиться тільки в спеціально відведеному для цього процесу місці і тільки у встановлені години роботи біржі;
 • підпорядкованість установленим правилам біржової торгівлі. Кожна біржа виробляє свої правила торгівлі і всі учасники біржової торгівлі зобов’язані їх виконувати. Недотримання правил карається штрафами або виключенням з членів біржі;
 • публічність, тобто біржова торгівля ведеться в присутності всіх членів біржі або з їх відома;
 • гласність, тобто результати біржової торгівлі є відкритими для широкої публіки, відомості про них надходять до громадськості через ЗМІ;
 • урегульованість з боку держави і громадськості. Держава через свої законодавчі і нормативні акти встановлює правила, відповідно до яких біржі здійснюють свою діяльність;
 • концентрація попиту і пропозиції за товарами, які реалізуються на біржі, тому що біржа – це найпридатніше місце, де легко можна знайти покупця на продаваний товар чи продавця необхідного товару. Саме на цій основі складаються представницькі біржові (ринкові) ціни на товари.

Біржова торгівля дещо відрізняється від інших форм торгівлі (базарної, роздрібної, оптової) за декількома характеристиками. Наприклад, від торгівлі з оптових баз біржа відрізняється характером торгів (публічний, гласний замість приватного) і за наявністю самого товару при укладенні угоди (товар відсутній), а від роздрібної (магазинної) торгівлі біржа відрізняється ще й за розміром партії товару (порівняно велика).

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.