Адміністроване депонування

Адміністроване депонування – передані клієнтом у банк на зберігання цінні папери для їх адміністрування щодо класифікації та руху на біржі. Банк у цьому випадку є фінансовим агентом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.