Адміністрація

Адміністрація – (лат administratio – управління, керівництво) – керівництво фірми, підприємства, організації, апарат управління, коло осіб, які уповноважені здійснювати оперативне управління, бути юридичними особами, офіційно представляти організацію, установу. До складу адміністрації підприємства, фірми відносять керівника фірми (президента), його заступників (віце-президентів), виконавчих директорів, головного бухгалтера та провідних менеджерів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.