Автоматичні стабілізатори

Автоматичні стабілізатори – економічні механізми (залежності), які зменшують амплітуду циклічних коливань економіки без прямого впливу економічних суб'єктів. Один із найважливіших автоматичних стабілізаторів – прогресивний подохідний податок.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.