Абсолютна перевага

Абсолютна перевага – можливості певної країни виробляти і реалізовувати продукцію(послуги) за нижчою вартістю, ніж в інших країнах. Абсолютна перевага має велике значення у міжнародній торгівлі. Країни, де сприятливі природнокліматичні умови, які мають поклади корисних копалин та інші ресурси, зручне географічне розташування, здатні зайняти більшу частку на міжнародних ринках. Абсолютна перевага у витратах стосується також монополістичних підприємств, які монополізували кращі джерела сировини, технологи, об'єкти інтелектуальної власності і здатні здійснювати нижчі середні витрати, ніж інші підприємства.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.