Виконавчий директор

Виконавчий директор – посадова особа в компанії (службовець), яка здійснює на постійних засадах практичне управління організацією і розпоряджається у межах своїх повноважень відповідними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами. Виконавчий директор переважно зайнятий у компанії повний робочий тиждень. Він виконує певні функції в управлінні компанією, зокрема з питань виробництва, фінансів, персоналу, маркетингу та ін. Існують також невиконавчі директори, які входять до складу ради директорів, беруть участь у розробці політики компанії, плануванні, але безпосередньо не задіяні в управлінні, не розпоряджаються ресурсами організації. Такі директори переважно формулюють свої пропозиції та оцінки під час засідань ради директорів.

 

Завдяки досвіду і знанням, авторитету (іміджу) у сфері бізнесу невиконавчі директори опосередковано сприяють підвищенню ефективності діяльності менеджменту організації.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.